Cercetare / Proiecte

14/05/2014–14/11/2015

Manager de proiect in cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141248 „Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învățământul superior din filiera turism-mediu-cultură”
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul proiectului
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

06/04/2011–30/11/2013

Manager de proiect in cadrul proiectului strategic “Dezvoltarea sistemului european de management al calificarilor universitare si valorificarea competentelor informale” POSDRU/86/1.2/S/63252
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul proiectului
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

03/12/2013–01/05/2014

Manager de proiect in cadrul proiectului “Orientare digitala : software de consultanta personalizata in plasarea pe piata muncii si dezvoltarea carierei profesionale” 2013-1-RO1-LEO05-28768 finantat prin programul LLP Leonardo da Vinci
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul proiectului
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

07/01/2014–Prezent

Reprezentant oficial si manager diseminare in cadrul proiectului “SI-DRIVE-Social Innovation: Driving Force of Social Change” proiect finantat in cadrul EU’s 7th Framework Programme (FP 7)
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul comunicarii
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

07/05/2014–31/10/2015

Expert consiliere in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136860 “ALATURI DE CARIERA TA”
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Consiliere studenti din Grup Tinta
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

03/01/2008–02/12/2008

Asistent manager de proiect in cadrul proiectului "Managenemt performant in mediul de afaceri galatean" finantat in cadrul programului Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca" finantat prin programul PHARE 2005/017-553.04.02 Ref. 01
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Suport acordat managerului de proiect in implementarea proiectului.
Asistarea managerului de proiect în coordonarea activităţilor proiectului; activităţi de promovare a proiectului; derularea unor cursuri de instruire; editarea publicaţiei rezultate în urma desfăşurării activităţilor proiectului.
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

2006–2008

Director de contract, Proiectul CONSEUR
Universitatea Danubius, Galati (România)
Management de proiect (CONSEUR - Consulting in Commercial Exchanges between EU Countries and EU Pre-Accession Countries, proiect finanţat prin Programul Leonardo da Vinci II - Young graduates' mobility)

01/10/2008–2011

Consultant privind utilizarea asigurărilor în IMM in proiectul STUD_COMP_IMM (Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici si mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale si regionale prin politici economico-financiare), proiect finanţat de Centrul Naţional de Management Programe prin PNCDI 2
Universitatea Danubius, Galati (România)
Oferire consultanţă juridică privind utilizarea asigurărilor în IMM.

15/09/2006–2008

Membru al echipei proiectului VirInCreate (Virtual Business Incubator for the Creative Industries), Proiect Pilot finanţat prin Programul Leonardo da Vinci
Universitatea Danubius, Galati (ro)
Cercetare, raportare, diseminare.

01/12/2007–09/2008

Lector in proiectul "Să gestionăm mai bine fondurile publice", Grant PHARE CBC-2005 - Programul de vecinătate România-Moldova 2004
Universitatea Danubius, Galati (România)
Activităţi de predare - cursuri de instruire şi sesiuni de dezbateri cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene din Galaţi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Raionul Cahul.

15/01/2001–11/2003

Membru al echipei proiectului EUQuaSIT (European Qualifications Strategies in Information and Communication Technologies), Programul Leonardo da Vinci II
Universitatea Danubius, Galati (România)
Cercetare, raportare, diseminare.

1999–2000

Membru al echipei proiectului "Adaptarea administraţiei publice la acquis-ul comunitar", Programul TEMPUS
Centrul de pregătire pentru administraţia publică, Bucuresti (România)
Danubius University

Contact

Bd. Galați nr. 3
Galati, 800654
Romania
Telefon: 40 372 361 102