Andy Pușcă

Activitate profesională

23/02/2000–11/03/2002

Preparator universitar
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Administratie Publică
Str. Povernei 6-8, 010641 București (România) 
- conducere seminarii la disciplinele: Drept civil I, Drept civil II şi Drept comunitar;
- coordonarea activităţii de practică a studenţilor.
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

01/09/2000–01/07/2002

Avocat
Baroul București
Str. Dr. Râureanu 3, 050047 București (România)
asistență juridică
Tipul sau sectorul de activitate: Avocatură

12/03/2002–22/02/2004

Asistent universitar
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Administrație Publică
Str. Povernei 6-8, 010641 București (România)
- conducere seminarii la disciplinele: Drept civil I, Drept civil II, Drept comunitar;
- coordonarea activităţii de practică a studenţilor.
- orientarea studenților în carieră
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

01/10/2002–30/09/2004

Lector universitar
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” , Facultatea de Drept
Aleea Privighetorilor 1-3, 014031 București (România)
- conducere activități de curs și seminar la disciplina Drept civil;
- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele Drept civil;
- orientarea studenșilor în carieră.
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

01/10/2002–30/09/2004

Lector (asimilat magistratului)
Institutul Național al Magistraturii (INM)
Bd. Regina Elisabeta 53, 050014 București (România)
conducere seminarii la disciplina Drept comunitar
Tipul sau sectorul de activitate: Formare continuă magistrați

23/02/2004–17/03/2008

Lector universitar
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
Povernei 6-8, 010641 București (România)
- conducere activități de curs și seminar la disciplinele Drept civil I, Drept civil II și Drept procesual civil;
- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele Drept civil I , Drept civil II și Drept procesual civil;
- coordonarea activităţii de practică a studenţilor anului II de studii;
- participare în comisii de admitere, licenţă, disertaţie şi verificare a activităţii de practică;
- coordonarea activităţii studenţilor anului I de studii;
- orientarea studenţilor în carieră;
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

18/03/2008–14/03/2012

Prorector / Conferențiar universitar
Universitatea Danubius din Galați
Bd. Galați 3, 800654 Galați (România)
- coordonarea activității didactice din cadrul Universităţii;
- coordonarea activității Centrului de consiliere si orientare profesională;
- coordonarea Departamentului pentru asigurarea calităţii;
- activități de predare la disciplinele: Drept civil și Drept roman;
- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele: Drept civil și Drept roman;
- participare în comisii de admitere, licenţă și disertaţie;
- coordonarea activităţii studenţilor anului I de studii;
- orientarea studenţilor în carieră;
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

14/03/2012–Prezent

Președinte / Rector / Conferenţiar universitar
Universitatea Danubius din Galaţi
Bd. Galaţi 3, 800654 Galaţi (România)
- realizează conducerea executivă a universităţii și reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii;
- coordonează activitatea de elaborare a criteriilor şi standardelor pentru evaluarea periodică a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar din cadrul universităţii;
- avizează înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor din structura facultăţilor;
- realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de management;
- coordonează elaborarea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcţii ale personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar;
- coordonează activităţile care vizează evaluarea periodică a universităţii şi a programelor de studii;
- coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere şi a examenelor de finalizare a studiilor;
- prin declaraţia sa privind calitatea stabileşte liniile directoare pentru fundamentarea şi documentarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii;
- analizează periodic funcţionarea SMC şi aprobă/dispune măsuri de îmbunătăţire;- activități de predare la disciplinele: Drept civil și Drept roman;- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele: Drept civil și Drept roman.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ universitar

2012–Prezent

Coordonator al Comisiei pentru probleme sociale şi relaţia cu sindicatele
Consiliul National al Rectorilor, Bucuresti (România)
Activitati de management si coordonare

2013–Prezent

Presedinte
Asociatia HECSI (HIGHER EDUCATION CONSORTIUM FOR SOCIAL INNOVATION) (România)
Management

2013–Prezent

Vicepresedinte
AGAUC - The Association for the Global Advancement of Universities and Colleges (Statele Unite ale Americii)
Management

2014–Prezent

Vicepresedinte
Danubius Academic Consortium, Galati (România)
Management
Tipul sau sectorul de activitate: Parteneriat academic intre universitati dunarene, in scopul cercetarii, dezvoltarii si inovarii

2014–Prezent

Membru al Comitetului Director
AUAP – Asociatia Universitatilor din Asia si Pacific (Thailanda)
Management
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant si cercetare

14/05/2014–14/11/2015

Manager de proiect in cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141248 „Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învățământul superior din filiera turism-mediu-cultură”
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul proiectului
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

06/04/2011–30/11/2013

Manager de proiect in cadrul proiectului strategic “Dezvoltarea sistemului european de management al calificarilor universitare si valorificarea competentelor informale” POSDRU/86/1.2/S/63252
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul proiectului
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

03/12/2013–01/05/2014

Manager de proiect in cadrul proiectului “Orientare digitala : software de consultanta personalizata in plasarea pe piata muncii si dezvoltarea carierei profesionale” 2013-1-RO1-LEO05-28768 finantat prin programul LLP Leonardo da Vinci
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul proiectului
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

07/01/2014–Prezent

Reprezentant oficial si manager diseminare in cadrul proiectului “SI-DRIVE-Social Innovation: Driving Force of Social Change” proiect finantat in cadrul EU’s 7th Framework Programme (FP 7)
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Managementul comunicarii
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

07/05/2014–31/10/2015

Expert consiliere in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136860 “ALATURI DE CARIERA TA”
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Consiliere studenti din Grup Tinta
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

03/01/2008–02/12/2008

Asistent manager de proiect in cadrul proiectului "Managenemt performant in mediul de afaceri galatean" finantat in cadrul programului Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca" finantat prin programul PHARE 2005/017-553.04.02 Ref. 01
Universitatea "Danubius" din Galati
Bd. Galati nr. 3, 800654 Galati (România)
Suport acordat managerului de proiect in implementarea proiectului.
Asistarea managerului de proiect în coordonarea activităţilor proiectului; activităţi de promovare a proiectului; derularea unor cursuri de instruire; editarea publicaţiei rezultate în urma desfăşurării activităţilor proiectului.
Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant superior

2006–2008

Director de contract, Proiectul CONSEUR
Universitatea Danubius, Galati (România)
Management de proiect (CONSEUR - Consulting in Commercial Exchanges between EU Countries and EU Pre-Accession Countries, proiect finanţat prin Programul Leonardo da Vinci II - Young graduates' mobility)

01/10/2008–2011

Consultant privind utilizarea asigurărilor în IMM in proiectul STUD_COMP_IMM (Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici si mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale si regionale prin politici economico-financiare), proiect finanţat de Centrul Naţional de Management Programe prin PNCDI 2
Universitatea Danubius, Galati (România)
Oferire consultanţă juridică privind utilizarea asigurărilor în IMM.

15/09/2006–2008

Membru al echipei proiectului VirInCreate (Virtual Business Incubator for the Creative Industries), Proiect Pilot finanţat prin Programul Leonardo da Vinci
Universitatea Danubius, Galati (ro)
Cercetare, raportare, diseminare.

01/12/2007–09/2008

Lector in proiectul "Să gestionăm mai bine fondurile publice", Grant PHARE CBC-2005 - Programul de vecinătate România-Moldova 2004
Universitatea Danubius, Galati (România)
Activităţi de predare - cursuri de instruire şi sesiuni de dezbateri cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene din Galaţi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Raionul Cahul.

15/01/2001–11/2003

Membru al echipei proiectului EUQuaSIT (European Qualifications Strategies in Information and Communication Technologies), Programul Leonardo da Vinci II
Universitatea Danubius, Galati (România)
Cercetare, raportare, diseminare.

1999–2000

Membru al echipei proiectului "Adaptarea administraţiei publice la acquis-ul comunitar", Programul TEMPUS
Centrul de pregătire pentru administraţia publică, Bucuresti (România)
Danubius University

Contact

Bd. Galați nr. 3
Galati, 800654
Romania
Telefon: 40 372 361 102