Andy Pușcă

Activitate didactică

23/02/2000–11/03/2002

Preparator universitar
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Administratie Publică
Str. Povernei 6-8, 010641 București (România)
- conducere seminarii la disciplinele: Drept civil I, Drept civil II şi Drept comunitar;
- coordonarea activităţii de practică a studenţilor.
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

12/03/2002–22/02/2004

Asistent universitar
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Facultatea de Administrație Publică
Str. Povernei 6-8, 010641 București (România)
- conducere seminarii la disciplinele: Drept civil I, Drept civil II, Drept comunitar;
- coordonarea activităţii de practică a studenţilor.
- orientarea studenților în carieră
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

01/10/2002–30/09/2004

Lector universitar
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” , Facultatea de Drept
Aleea Privighetorilor 1-3, 014031 București (România)
- conducere activități de curs și seminar la disciplina Drept civil;
- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele Drept civil;
- orientarea studenșilor în carieră.
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

01/10/2002–30/09/2004

Lector (asimilat magistratului)
Institutul Național al Magistraturii (INM)
Bd. Regina Elisabeta 53, 050014 București (România)
conducere seminarii la disciplina Drept comunitar
Tipul sau sectorul de activitate: Formare continuă magistrați

23/02/2004–17/03/2008

Lector universitar
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
Povernei 6-8, 010641 București (România)
- conducere activități de curs și seminar la disciplinele Drept civil I, Drept civil II și Drept procesual civil;
- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele Drept civil I , Drept civil II și Drept procesual civil;
- coordonarea activităţii de practică a studenţilor anului II de studii;
- participare în comisii de admitere, licenţă, disertaţie şi verificare a activităţii de practică;
- coordonarea activităţii studenţilor anului I de studii;
- orientarea studenţilor în carieră;
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

18/03/2008–14/03/2012

Prorector / Conferențiar universitar
Universitatea Danubius din Galați
Bd. Galați 3, 800654 Galați (România)
- coordonarea activității didactice din cadrul Universităţii;
- coordonarea activității Centrului de consiliere si orientare profesională;
- coordonarea Departamentului pentru asigurarea calităţii;
- activități de predare la disciplinele: Drept civil și Drept roman;
- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele: Drept civil și Drept roman;
- participare în comisii de admitere, licenţă și disertaţie;
- coordonarea activităţii studenţilor anului I de studii;
- orientarea studenţilor în carieră;
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ universitar

14/03/2012–Prezent

Președinte / Rector / Conferenţiar universitar
Universitatea Danubius din Galaţi
Bd. Galaţi 3, 800654 Galaţi (România)
- realizează conducerea executivă a universităţii și reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii;
- coordonează activitatea de elaborare a criteriilor şi standardelor pentru evaluarea periodică a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar din cadrul universităţii;
- avizează înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor din structura facultăţilor;
- realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de management;
- coordonează elaborarea planurilor de învăţământ şi a statelor de funcţii ale personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar;
- coordonează activităţile care vizează evaluarea periodică a universităţii şi a programelor de studii;
- coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere şi a examenelor de finalizare a studiilor;
- prin declaraţia sa privind calitatea stabileşte liniile directoare pentru fundamentarea şi documentarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii;
- analizează periodic funcţionarea SMC şi aprobă/dispune măsuri de îmbunătăţire;- activități de predare la disciplinele: Drept civil și Drept roman;- îndrumare de lucrări de licenţă la disciplinele: Drept civil și Drept roman.
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ universitar
Danubius University

Contact

Bd. Galați nr. 3
Galati, 800654
Romania
Telefon: 40 372 361 102